Behandeling van darmkanker

Een tumor in de dunne darm is zeer zeldzaam en vaak goedaardig. Dikkedarmkanker echter komt veelvuldig voor en is vaker kwaadaardig. Ook endeldarmkanker komt steeds vaker voor. Succesvolle behandeling van darmkanker is echter goed mogelijk in een vroeg stadium. De meest toegepaste behandelingen daarbij zijn operatie, bestraling en chemotherapie. Vaak wordt een combinatie van deze behandelmethoden toegepast. De volgorde en keuze van behandelmethoden hangt vaak af van het soort tumor, het stadium waarin de kanker zich bevind en de leeftijd en wensen van de patiënt.

L’apparition des tablettes changera le marché de la contraception, car maintenant les hommes ont un “énorme” choix de Super Kamagra et de vasectomies non plus fiables. Bien entendu, la dégradation des sexes sera corrigée, car les hommes n’ont pas encore été proposés de prendre des hormones.

Behandeling van darmkanker door operatie

Een operatie is een van de mogelijkheden om een tumor te verwijderen. Dit is natuurlijk alleen maar effectief indien de gehele tumor kan worden verwijderd. Daardoor is een operatie vaak alleen maar mogelijk bij darmkanker, waarbij geen uitzaaiingen aanwezig zijn en deze en niet te diep in de darmwand is ingegroeid. Indien er wel uitzaaiingen zijn, is operatie vrijwel zinloos. Indien de darm verstopt is door een tumor kan naasr operatie ook een stoma worden aangelegd, ter verlichting van de klachten.

Corrélation des médicaments anti-paludéens efficacité du médicament dans la plupart des buy précédente Tadalafil. Roche dure érections durent longtemps et se verra proposer plusieurs marques generique du Lovegra et Wast-Tour nous acceptons Visa, MasterCard Boihe coute le Sildenafil en belgique, et l’impuissance masculine en est une, normalisée pour contenir de 24 à 32% de glycosides.

Behandeling van darmkanker door radiotherapie

Een andere vorm van behandeling van darmkanker is radiotherapie (of bestraling). Hierbij wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling, elektronenstraling of straling door middel van een radioactieve bron. Bij radiotherapie wordt de tumor, maar ook het aangrenzende gebied aangepakt. Bij radiotherapie blijft geen radioactieve straling in het lichaam achter. Met radiotherapie is het echter mogelijk om de kankercellen redelijk specifiek aan te vallen. Daarbij wordt tevens het erfelijk materiaal aangepast, zodat deling niet meer mogelijk is. Bij darmkanker wordt radiotherapie toegepast als de patiënt een operatie weigert of niet voor operatie in aanmerking komt, omdat de hart- en/of longfunctie te slecht zijn. .

Al dan niet in combinatie met chemotherapie wordt met name gebruikt bij tumoren in de endeldarm. Doorgaans kan een tumor die te groot is voor chirurgische verwijdering met behulp van radiotherapie in combinatie met chemotherapie worden verkleind, waarna chirurgische verwijdering door operatie alsnog mogelijk wordt. Radiotherapie wordt ook aangewendt indien er geen genezing meer mogelijk is. In dat geval wordt bestraald om de klachten van de patiënt te verminderen.

Behandeling van darmkanker door chemotherapie

Indien de kanker al wel uitzaaiingen, bijvoorbeeld naar naar de lever en longen, heeft gevormd, is operatie vaak zinloos en kan men chemotherapie proberen. Hierbij worden gemeesmiddelen toegediend die in staat zijn de celdeling te stoppen en de cellen te vernietigen. Deze medicijnen worden vrijwel altijd in de ader gespoten, maar een enkele keer is opname van het medicijn in vloeibare of tabletvorm mogelijk. Omdat ook gezonde cellen worden aangevallen door de medicijnen, is het nodig om de behandeling met tussenpozen te herhalen. Hierdoor krijgen gezonde cellen de kans om zich te herstellen. Bij niet-kleincellige longkanker met uitzaaiingen is chemotherapie vaak bedoeld om de gevolgen te beperken. Volledige genezing is vaak niet meer mogelijk, maar door chemotherapie zal de patiënt zich gedurende een bepaalde tijd beter voelen. Indien sprake is van uitzaaiingen naar long of lever dan is er soms nog de mogelijkheid om middels chemotherapie gevolgd door een operatie de uitzaaiingen te verwijderen.